Zaujmout puberťáky není nic snadného

3a-728x90.gif

Uspořádat Å¡kolní výlet, který bude bavit malé dÄ›ti na nižším stupni základní Å¡koly, to zase až tak těžké není. JistÄ›, má to svá specifika, co se náročnosti programu a délky trasy týče, nicménÄ› malé dÄ›ti na nižším stupni jsou pomÄ›rnÄ› vděčné a zvídavé publikum, které ocení vÅ¡echny vaÅ¡e nápady, aÅ¥ už bude program jakýkoli. OvÅ¡em zkuste pÅ™ipravit program Å¡kolního výletu pro žáky docházející na vyšší stupeň základní Å¡koly! I kdybyste se pÅ™itom sedÅ™eli z kůže, tak pravdÄ›podobnost, že pÅ™itom uspÄ›jete, je téměř mizivá.

školní autobus

Pokud můžeme o malých dÄ›tech říci, že jsou vděčným publikem, tak o starších dÄ›tech můžeme naopak tvrdit, že jsou publikem velice náročným. V tomto období života mají totiž více než dost starostí sami se sebou. Cloumá jimi puberta, a to nejdůležitÄ›jší, co Å™eší je, aby své okolí patÅ™ičnÄ› zaujali, a to jakkoli. A je jim vcelku jedno, zda to bude v souladu se Å¡kolními osnovami či se sluÅ¡ným chováním. V tomto období vidí hlavnÄ› sami sebe, a pÅ™edevším své vrstevníky a vÅ¡echno ostatní už je vedlejší.

Takže učit na vyšším stupni je mnohdy velice náročné. A jeÅ¡tÄ› náročnÄ›jší je tyto dÄ›ti nejen učit, ale zároveň je svým výkladem i zaujmout. A to se netýká pouze výuky ve vnitÅ™ním prostÅ™edí Å¡koly, ale i mimo Å¡kolu. AÅ¥ si pro nÄ› pÅ™ipravíte cokoli, tak si můžete být jisti tím, že příliÅ¡ obdivu nesklidíte. Už tÅ™eba jen proto, že projevit nadÅ¡ení z vaÅ¡eho programu by pro nÄ›které z nich mohlo být svým způsobem ponižující. Takže i pÅ™esto, že váš program bude dobrý, jen málokdo ho ocení.

bublina

OvÅ¡em pokud program tÄ›mto žákům pÅ™ipraví nÄ›kdo druhý, ke komu nemusí nutnÄ› zaujímat negativní postoj, a kdo si bude umÄ›t získat jejich respekt, může to být pro vás nejen výhra, ale také ulehčení celé situace. Jako pedagog totiž nejen nebudete muset vymýšlet a realizovat program vaÅ¡eho Å¡kolního výletu, ale budete se moci také smÄ›le bavit, a tÅ™eba vás tak vaÅ¡e třída uvidí v jiném, lepším svÄ›tle.

Zaujmout puberťáky není nic snadného
3 (60%)1