Vyplatí se pořízení fotovoltaických článků?

300x250

Vyplatí se pořízení fotovoltaických článků?

V současné dobÄ› je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických článků v režii téměř výhradnÄ› speciálních solárních elektráren. Instalované fotovoltaické panely na stÅ™eÅ¡e rodinného domu tvoří jen nepatrný zlomek, pouhá 4,5 procenta z celkového počtu takto vyrábÄ›né elektÅ™iny v ÄŒeské republice. Zájem domácností investovat do tohoto zařízení je dosud pomÄ›rnÄ› nevýrazný, brzdou byl také bývalý energetický zákon. To by se vÅ¡ak mÄ›lo nyní zmÄ›nit, novelizace zákona by mÄ›la zajistit zruÅ¡ení povinnosti mít licenci pro malé zdroje výroby elektÅ™iny do 10 kW.
solární panely

Distribuce elektřiny vyrobené fotovoltaikou je možná

ElektÅ™ina vyrobená fotovoltaikou na stÅ™echách domů by mÄ›la pokrýt pouze vlastní spotÅ™ebu, ovÅ¡em je možné se s nÄ›kterými dodavateli elektÅ™iny dohodnout na výkupu za tržní cenu.  Kupříkladu společnost E.ON nabízí výkup za oboustrannÄ› výhodných podmínek.
Vzhledem k tomu, že ceny panelů klesají, jejich účinnost narůstá a legislativa se konečnÄ› pohnula kupÅ™edu, mÄ›li bychom se alespoň zamyslet nad návratností celého zařízení:
Za jednu kWh elektrické energie zaplatíte pÅ™i běžné domácí sazbÄ› D02d pÅ™ibližnÄ› 5 Kč. Abyste pokryli alespoň tuto částku sazby 5 Kč za 1 kWh, musíte vyrobit za rok minimálnÄ› 400 kWh.
panely na střeše

Jaká je skutečnost, vyplatí se, nebo ne?

Musíte pořídit fotovoltaické panely (cena 7000 Kč za čtvereční metr), akumulátor, solární regulátor a mÄ›nič napÄ›tí. Každý metr čtvereční fotovoltaiky dokáže vyrobit v průmÄ›ru 140 kWh za rok.  V tÄ›chto cenových relacích poÅ™izovacích nákladů počítejte s tím, že se Vám investice navrátí nejdříve za 10 let. PÅ™itom životnost takového zařízení je zhruba do 20 let.
MÄ›jte také na pamÄ›ti, že optimální (skutečný) výkon fotovoltaických panelů je nižší, než jaký se uvádí v nabídce prodejců. Realita je trochu zkreslená, neboÅ¥ panely mají nejvyšší výkon v létÄ› a tehdy spotÅ™eba elektÅ™iny spíš klesá. ÄŒeská republika bohužel leží v mírném pásmu a v zimÄ› je výkon panelů výraznÄ› nižší. V zimním období se tak často dostáváme do situace, kdy je nutné využít alespoň částečnÄ› pÅ™ipojení do distribuční sítÄ›. 

Vyplatí se pořízení fotovoltaických článků?
5 (100%)1
3a-728x90.gif