Internetová reklama, užitečná i otravná

Současná digitální doba s sebou pÅ™inesla nutnost být vidÄ›n vÅ¡em podnikatelům, politikům, ale i umÄ›lcům či tÄ›m, kdo potÅ™ebují býti „vidÄ›ni“.
Každá doba přináší jiný způsob prezentace. Zatímco počátkem devadesátých let byl public relations omezený pouze na tištěná média a televizi, dnes je situace diametrálně odlišná. Tatam je doba, kdy diváci aktivně reagovali na každou televizní reklamu a bezmezně jí věřili.
WWW a svět
DneÅ¡ní divák reaguje velmi pasivnÄ›, protože za více než dvÄ› století rozličných reklamních kampaní otupÄ›l a naučil se reklamu infiltrovat ze svého podvÄ›domí. Jedinou výjimkou jsou dobÅ™e propracované projekty s originálním nápadem či oslovení populární osobností. Podle statistik televizní reklama nejménÄ› oslovuje cílovou skupinu 15-30 let, která je velmi důležitá pro veÅ¡keré společnosti vyrábÄ›jící výrobky určené dÄ›tem, studentům, mladým lidem.
A právě díky této cílové skupině se masově rozšířila reklama na internetu.

Zpočátku šlo o jen bannery
PÅ™esto, že byl internet zpočátku prezentován jako „svobodná nekomerční síť“, tak od poloviny devadesátých let se i on začal zahlcovat reklamou. Zpočátku jen obyčejnými obrázky (bannery) ve formátu jpg, které byly pozdÄ›ji zdokonaleny do animovaného formátu gif. Dnes pÅ™evládá kombinace animovaných bannerů a flash bannerů.
Základní formáty bannerové reklamy:
·         Leaderboard 745 × 100 px
·         Square banner 250 x 250px, 300 × 300 px
·         SkyScraper 120 x 600px, 160 x 600px
·         Rectangle 300 x 250px, 234x60px, 300 x 60 px, 468 x 60 px
·         Icon 88 x 31 px
 
Tento způsob propagace byl zpočátku velmi úspěšný, ale časem nÄ›které weby začaly svůj obsah natolik pÅ™etěžovat reklamou, až se stala pro konzumenty „otravnou“. Značná část uživatelů tak začala používat různé filtrovací programy typu AdBlock či podobné aplikace, které reklamní bannery nezobrazí.
Reklamní společnosti tak začaly využívat nativní reklamu (komerční články) a vznikem sociální sítÄ› Facebook v roce 2004 rozšířily svůj vliv i na FB profily. Komerční společnosti tak začaly pro svoji prezentaci využívat tÅ™i základní média:
·         webové stránky
·         sociální sítÄ› (Facebook, Instagram)
·         direct mailing
 vyhledávání na Google
Základem současné firemní prezentace jsou webové stránky, které jsou hlavním informačním zdrojem. Společnosti je využívají pro komplexní podání informací o vzniku a historii společnosti, výrobcích, kontaktech apod.
Sociální sítÄ› jsou významným doplňkem webových stránek, protože oslovují přímo cílovou skupinu. KromÄ› základních informací lze sociální sítÄ› využít k multimediálním soutěžím, on-line pÅ™enosům a pÅ™edevším k okamžité zpÄ›tné vazbÄ› od potencionálních zákazníků.

728x90-1509716084.png

Direct mailing je specifickým způsobem reklamy sloužící pro kontakt pouze se zákazníky, kteří s touto formou prezentace souhlasí.
Současný internet je zcela nepochybnÄ› pÅ™eplnÄ›n reklamou, která může být obtěžující. Na druhou stranu lze ovÅ¡em formou internetové reklamy okamžitÄ› upozornit na nutnost pomoci lidem, kteří to potÅ™ebují. TÅ™eba propagací charitativního projektu či upozornÄ›ním na pátrání po pohÅ™eÅ¡ovaných osobách. Reklama na internetu je tak jakýmsi „nutným zlem“, na který je tÅ™eba si zvyknout.

Internetová reklama, užitečná i otravná
5 (100%)2
300x250