Vlastní elektrická energie

Uživatelé domácích solárních elektráren si tento vlastní zdroj elektrické energie poÅ™izují zejména důvodu úspor finančních prostÅ™edků, které jsou spojeny s chodem domácnosti. Je pravda, že počáteční investice je trochu vyšší, ale po nÄ›jaké dobÄ› se vrátí a pak už pociÅ¥ujete jen úspory.

solární panely

  • Podle odborníků je návratnost i za pouhých sedm let fungování.
  • SkeptičtÄ›jší pÅ™edpovÄ›di hovoří o dvanácti letech.

Vše ale záleží na několika základních faktorech.

  1. Jaká je spotřeba elektrické energie vaší domácnosti.
  2. Používaný tarif.
  3. Výkon budoucí elektrárny.

Pokud se rozhodujete k tomuto kroku, pak je určitÄ› nejlepším Å™eÅ¡ením stavba solární elektrárny na klíč. V tomto případÄ› se totiž firma vždy pÅ™izpůsobí přání zákazníka k jeho plné spokojenosti.

Elektrárna v nÄ›kolika krocích

Celý proces se dá rozdÄ›lit do nÄ›kolika základních fází. Nejprve je zapotÅ™ebí zjistit požadavky, které na sluneční elektrárnu má sám zákazník. UrčitÄ› mu bude doporučeno Å™eÅ¡ení, které je pro nÄ›ho nejvýhodnÄ›jší. Poté pÅ™ichází na Å™adu tvorba projektu. V této fázi se vytvoří projektová dokumentace a zpracuje se žádost o pÅ™ipojení k distribuční síti. Jestliže budete mít zájem o dotace, pak není problém je za vás vyřídit. Nakonec pÅ™ijde nejdůležitÄ›jší část celého projektu. Samotná montáž fotovoltaické elektrárny. Jako první se namontují solární panely a poté pÅ™ijde na Å™adu elektrický střídač.

300x250
  • Zákazník dostane opravdu vÅ¡e už hotové.
  • V podstatÄ› pouze pÅ™evezme svou elektrárnu, která od toho dne bude vyrábÄ›t energii ze sluníčka.

panely

Nebudete muset Å™eÅ¡it ani žádné administrativní záležitosti. VÅ¡e bude vyřízeno k vaší plné spokojenosti. V případÄ› poruchy máte zajiÅ¡tÄ›n servis. A to záruční i pozáruční. Jestliže jste v místÄ›, kde není elektrická dostupnost, pak je vhodným Å™eÅ¡ením ostrovní fotovoltaická http://www.solarninovinky.cz/%3Ftechnologie/panely elektrárna. I v tomto případÄ› je vÅ¡e takzvanÄ› „na klíč“.
 

Vlastní elektrická energie
Ohodnoťte příspěvek
3a-728x90.gif