Uspořádat školní výlet, který bude bavit malé děti na nižším stupni základní školy, to zase až tak těžké není. Jistě, má to svá specifika, co se náročnosti programu a délky trasy týče, nicméně malé děti na nižším stupni jsou poměrně vděčné a zvídavé publikum, které ocení všechny vaše nápady, ať už bude program jakýkoli. Ovšem zkuste připravit program školního výletu pro žáky docházející na vyšší stupeň základní školy! I kdybyste se přitom sedřeli z kůže, tak pravděpodobnost, že přitom uspějete, je téměř mizivá.

školní autobus

Pokud můžeme o malých dětech říci, že jsou vděčným publikem, tak o starších dětech můžeme naopak tvrdit, že jsou publikem velice náročným. V tomto období života mají totiž více než dost starostí sami se sebou. Cloumá jimi puberta, a to nejdůležitější, co řeší je, aby své okolí patřičně zaujali, a to jakkoli. A je jim vcelku jedno, zda to bude v souladu se školními osnovami či se slušným chováním. V tomto období vidí hlavně sami sebe, a především své vrstevníky a všechno ostatní už je vedlejší.

Takže učit na vyšším stupni je mnohdy velice náročné. A ještě náročnější je tyto děti nejen učit, ale zároveň je svým výkladem i zaujmout. A to se netýká pouze výuky ve vnitřním prostředí školy, ale i mimo školu. Ať si pro ně připravíte cokoli, tak si můžete být jisti tím, že příliš obdivu nesklidíte. Už třeba jen proto, že projevit nadšení z vašeho programu by pro některé z nich mohlo být svým způsobem ponižující. Takže i přesto, že váš program bude dobrý, jen málokdo ho ocení.

bublina

Ovšem pokud program těmto žákům připraví někdo druhý, ke komu nemusí nutně zaujímat negativní postoj, a kdo si bude umět získat jejich respekt, může to být pro vás nejen výhra, ale také ulehčení celé situace. Jako pedagog totiž nejen nebudete muset vymýšlet a realizovat program vašeho školního výletu, ale budete se moci také směle bavit, a třeba vás tak vaše třída uvidí v jiném, lepším světle.