Jako jedna z alternativních pomocí a prostředků v našem životě nám může posloužit automatická kresba, tedy přesněji diagnostika pomocí automatické kresby. S pomocí této diagnostiky automatické kresby je možné proniknout do hloubky problémů a odhalit všemožné příčiny, které bývají obvykle našim očím a rozumu skryté. Automatická kresba, kterou se tato diagnostika provádí, je vytvářena samovolným pohybem ruky. Ruku vědoucího člověka během vytváření automatické kresby vede ochranný anděl, kterého má každý člověk, a který je při vytváření diagnostiky automatickou kresbou v blízkosti. Automatickou kresbu je možné vypracovat pro každého člověka bez rozdílu, a to pomocí komunikace vědoucí osoby s ochranným andělem.
tužka na papíře

Pro co je diagnostika automatickou kresbou vhodná?

Následně se po vykreslení automatické kresby vědoucímu člověku vypisuje podrobný popis každé diagnostiky problému. Popis diagnostiky automatickou kresbou, který je od vědoucího člověka takto získáván, je opravdu podrobný, přesný a důležitý. Při automatické kresbě vycházejí najevo i ty problémy, které bývají velice hluboko skryté, až v našem podvědomí. Tímto způsobem je možné řešit množství problémů, jako jsou například:
o potíže se zdravím
o problémy se vztahy
o rozličné duševní problémy
o finanční problémy
o vztahy mezi lidmi a firmou
o popis nějakého objektu, jako například domu, nebo i místa
o problémy jakéhokoliv zvířete
malba do sešitu

Není vůbec žádné omezení v tom, co vše je možné pomocí diagnostiky automatickou kresbou řešit. Je prakticky možné odhalit a určit cokoliv, od rozličných vztahů, až například po různá zaměstnání. S touto diagnostikou automatickou kresbou je možné odhalit i bloky v naší psychice a problémy s nimi spojené. Rovněž je možné určit, jak je řešit. Pokud je někde nějaký problém, pokaždé se v diagnostice automatickou kresbou ukáže. Jestliže nemáme žádný vztah, vykreslí se v automatické kresbě proč a také, jak to řešit.