Současná digitální doba s sebou přinesla nutnost být viděn všem podnikatelům, politikům, ale i umělcům či těm, kdo potřebují býti „viděni“.
Každá doba přináší jiný způsob prezentace. Zatímco počátkem devadesátých let byl public relations omezený pouze na tištěná média a televizi, dnes je situace diametrálně odlišná. Tatam je doba, kdy diváci aktivně reagovali na každou televizní reklamu a bezmezně jí věřili.
WWW a svět
Dnešní divák reaguje velmi pasivně, protože za více než dvě století rozličných reklamních kampaní otupěl a naučil se reklamu infiltrovat ze svého podvědomí. Jedinou výjimkou jsou dobře propracované projekty s originálním nápadem či oslovení populární osobností. Podle statistik televizní reklama nejméně oslovuje cílovou skupinu 15-30 let, která je velmi důležitá pro veškeré společnosti vyrábějící výrobky určené dětem, studentům, mladým lidem.
A právě díky této cílové skupině se masově rozšířila reklama na internetu.

Zpočátku šlo o jen bannery
Přesto, že byl internet zpočátku prezentován jako „svobodná nekomerční síť“, tak od poloviny devadesátých let se i on začal zahlcovat reklamou. Zpočátku jen obyčejnými obrázky (bannery) ve formátu jpg, které byly později zdokonaleny do animovaného formátu gif. Dnes převládá kombinace animovaných bannerů a flash bannerů.
Základní formáty bannerové reklamy:
· Leaderboard 745 × 100 px
· Square banner 250 x 250px, 300 × 300 px
· SkyScraper 120 x 600px, 160 x 600px
· Rectangle 300 x 250px, 234x60px, 300 x 60 px, 468 x 60 px
· Icon 88 x 31 px

Tento způsob propagace byl zpočátku velmi úspěšný, ale časem některé weby začaly svůj obsah natolik přetěžovat reklamou, až se stala pro konzumenty „otravnou“. Značná část uživatelů tak začala používat různé filtrovací programy typu AdBlock či podobné aplikace, které reklamní bannery nezobrazí.
Reklamní společnosti tak začaly využívat nativní reklamu (komerční články) a vznikem sociální sítě Facebook v roce 2004 rozšířily svůj vliv i na FB profily. Komerční společnosti tak začaly pro svoji prezentaci využívat tři základní média:
· webové stránky
· sociální sítě (Facebook, Instagram)
· direct mailing
vyhledávání na Google
Základem současné firemní prezentace jsou webové stránky, které jsou hlavním informačním zdrojem. Společnosti je využívají pro komplexní podání informací o vzniku a historii společnosti, výrobcích, kontaktech apod.
Sociální sítě jsou významným doplňkem webových stránek, protože oslovují přímo cílovou skupinu. Kromě základních informací lze sociální sítě využít k multimediálním soutěžím, on-line přenosům a především k okamžité zpětné vazbě od potencionálních zákazníků.

Direct mailing je specifickým způsobem reklamy sloužící pro kontakt pouze se zákazníky, kteří s touto formou prezentace souhlasí.
Současný internet je zcela nepochybně přeplněn reklamou, která může být obtěžující. Na druhou stranu lze ovšem formou internetové reklamy okamžitě upozornit na nutnost pomoci lidem, kteří to potřebují. Třeba propagací charitativního projektu či upozorněním na pátrání po pohřešovaných osobách. Reklama na internetu je tak jakýmsi „nutným zlem“, na který je třeba si zvyknout.