Jak zacházet s elektronickými pomocníky, aby dlouho sloužili?

Majitelé mobilních telefonů a notebooků by měli průběžně sledovat stav, opotřebení baterie a také se pokusit prodloužit její výdrž. Diagnostiku a monitoring je možné provádět pomocí dostupných aplikací, vytvořených speciálně pro Android, Windows a iOS.
mobilní telefon na nabíječce
AÅ¥ chceme nebo ne, baterie vÅ¡eho druhu postupem času ztrácejí svou kapacitu. Životnost dneÅ¡ních mobilních baterií se pohybuje kolem 500 nabíjecích cyklů. Pokud je zařízení nabíjeno každý den, je životnost baterie v pÅ™epočtu dvouletá. Musíme také počítat s tím, že pÅ™i intenzivním používání se životnost o to více krátí. Baterie v notebooku například vydrží v průmÄ›ru 2-3 roky.
 
ÄŒastá výmÄ›na baterií a elektronických zařízení ohrožuje životní prostÅ™edí. Na skládkách se díky vyhozeným přístrojům shromažďují toxické látky a ve spalovnách dochází k jejich úniku do ovzduší. Když nadejde čas a výmÄ›na je nevyhnutelná, je důležité si pamatovat, že použité a nefunkční přístroje nepatří mezi běžný odpad, ale do sbÄ›rných dvorů, vybraných elektro prodejen nebo označených červených popelnic.
 
Baterie, které již dosluhují, poznáme jednoduše dle těchto bodů:
·         výraznÄ› kratší doba provozu přístroje
·         skokové ubývání kapacity baterie
·         vypnutí přístroje bÄ›hem hovoru (u mobilů)
·         „nafouknutá“ baterie pod tlakem

300x250

otevřený MacBook
Tipy a triky na prodloužení života baterie u mobilů, tabletů a notebooků:
·         nevystavuje přístroj přímému slunci, mrazu a vlhku
·         zabraňte totálnímu vybití – současné baterie úplné vybití nenávidí
·         vypínejte mobilní aplikace „běžící na pozadí“ včetnÄ› funkcí bluetooth a wi-fi
·         nenabíjejte mobilní telefony v obalech a pouzdrech – baterie se pÅ™ehřívá
·         po neÅ¡Å¥astném kontaktu s vodou vyjmÄ›te z telefonu baterii, otÅ™ete vodu hadříkem a 48 hodin nechte suÅ¡it pÅ™i pokojové teplotÄ› – nikdy nesuÅ¡te fénem ani na topení
·         bÄ›hem delšího pÅ™esunu (pÅ™i cestování) notebook vždy vypínejte
·         používejte značkové nabíječky, nejlépe přímo ty, které jste mÄ›li v balení

Jak zacházet s elektronickými pomocníky, aby dlouho sloužili?
5 (100%)1