Pokud chcete začít podnikat, volíte zpravidla ze dvou možností. Můžete začít jako OSVČ. Jednoduchá forma podnikání, při které stačí zajít na úřad, požádat, vyplnit lejstro zaplatit kolek a je vymalováno. Stanete se tím okamžikem hrdým majitelem Živnostenského oprávnění na tisíc různých oborů a činností, živností volných. Je to nádhera do té doby, než si uvědomíte, že za své závazky i za své výsledky ručíte celým svým majetkem. Domem, autem, motorkou, lodí, pozemky, garáží, financemi. Prostě vším. Přijde zaškobrtnutí, nebo nějaká nečekaná rána jako přišel covid a problémy, vážné problémy jsou na světě.

Podnikejte v jistotě

Nebo můžete začít hned jako právnická osoba. Jako společnost s ručením omezeným. I když tato právnická osoba má v názvu „společnost“, můžete si ji založit úplně sám. Vaše společnost bude mít jen jednoho společníka, čili vás a zároveň vaši společnost bude spravovat jen jediný jednatel, tedy vy. Trochu na bednu, co říkáte? V každém případě je ale společnost s ručením omezeným, pro vás bezpečnější formou. Protože za své závazky ručí právě jen do výše onoho omezení. To znamená do výše základního jmění, někdy zvaného kapitálu.

Výše kapitálu se může v České Republice pohybovat od jedné koruny. Je však vhodnější, kdybyste ono základní jmění posunuli kousek výše, alespoň nad jeden tisíc. Proč? Protože to lépe vypadá a působí důvěryhodněji. Společnost s ručením omezeným zvládnete jistě založit sám, jenže je to poměrně náročný proces. Zápisy z Valné hromady, sestavení stanov, notářsky ověřené dokumenty, živnostenské oprávnění. To je jen část náležitostí, které musíte zajistit, aby se vaše společnost mohla zapsat u Obchodního soudu.

Základní jmění nemusí být vysoké

Proto je vhodnější si takovou společnost koupit. Nejlépe ready made společnost. Ready made společnosti v Ostravě https://kancelar29.cz/oprodej-hotovych-spolecnosti-platcu-dph/ se nabízejí ve výhodných cenách a nejsou zatíženy žádnou podnikatelskou historií. V tom je ta správná sázka na jistotu.