Není mnoho věcí důležitějších než peníze. A to logicky proto, že se dá za peníze pořídit ledacos, co by jinak bylo nedostupné a bez čeho by se nejednou nedalo v životě vůbec obstát. A protože lidé žít chtějí, musí usilovat o to, aby si na svou existenci vydělali. A to třeba jako něčí zaměstnanci.

Každý, kdo se uchází v nějaké firmě nebo jinde o zaměstnání, tak chce v první řadě vědět, co bude dělat a kolik za to dostane zaplaceno. A dokud nejsou tyto dvě záležitosti dostatečně objasněné, nelze doufat v to, že by se pracovní poměr uzavřel. Nikdo nebude dobrovolně dělat to, o čem neví, co mu to přinese.

eura mince

Ale co když se někdo, kdo má být zaměstnán, dozví jenom hrubou mzdu? Pokud dotyčný ví, co tato hrubá mzda obnáší, přesto nemusí vědět, zda má onu práci přijmout nebo ne, a pokud o existenci onoho pojmu nemá tušení, snadno se pomyslně spálí. Pod pojmem hrubé mzdy se totiž skrývá jenom to, kolik zaměstnanec svého zaměstnavatele stojí, jaká částka je mu poskytnuta z firemního majetku.

A kolik z toho člověk za odvedenou práci nakonec dostane? To leckomu známo není. Případně se to vlastními silami obvykle jen těžko zjišťuje. Protože to znamená odečíst z hrubé mzdy daň z příjmu, zdravotní pojištění a sociální pojištění a případně i další srážky, případ od případu vzít v potaz slevy na dani a jiná zvýhodnění, a tak se nakonec dobrat čisté mzdy. A to nemusí být pro mnohé z nás hračka.

dvě mince

Jenže si kvůli zjištění, kolik reálně dostaneme, přece nebudeme najímat účetního! To by byla hloupost. Zejména když za nás může takový výpočet čisté mzdy provést online kalkulačka, do které stačí zadat na internetu hrubou mzdu a hned je vše jasné.

S takovou kalkulačkou si může kdekdo zjistit, kolik se mu skutečně za práci nabízí, kolik vážně dostane. A to umožňuje zodpovědné rozhodnutí se o tom, zda určitou práci přijmout, nebo ne.