Vyplatí se pořízení fotovoltaických článků?

V současné době je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických článků v režii téměř výhradně speciálních solárních elektráren. Instalované fotovoltaické panely na střeše rodinného domu tvoří jen nepatrný zlomek, pouhá 4,5 procenta z celkového počtu takto vyráběné elektřiny v České republice. Zájem domácností investovat do tohoto zařízení je dosud poměrně nevýrazný, brzdou byl také bývalý energetický zákon. To by se však mělo nyní změnit, novelizace zákona by měla zajistit zrušení povinnosti mít licenci pro malé zdroje výroby elektřiny do 10 kW.
solární panely

Distribuce elektřiny vyrobené fotovoltaikou je možná

Elektřina vyrobená fotovoltaikou na střechách domů by měla pokrýt pouze vlastní spotřebu, ovšem je možné se s některými dodavateli elektřiny dohodnout na výkupu za tržní cenu. Kupříkladu společnost E.ON nabízí výkup za oboustranně výhodných podmínek.
Vzhledem k tomu, že ceny panelů klesají, jejich účinnost narůstá a legislativa se konečně pohnula kupředu, měli bychom se alespoň zamyslet nad návratností celého zařízení:
Za jednu kWh elektrické energie zaplatíte při běžné domácí sazbě D02d přibližně 5 Kč. Abyste pokryli alespoň tuto částku sazby 5 Kč za 1 kWh, musíte vyrobit za rok minimálně 400 kWh.
panely na střeše

Jaká je skutečnost, vyplatí se, nebo ne?

Musíte pořídit fotovoltaické panely (cena 7000 Kč za čtvereční metr), akumulátor, solární regulátor a měnič napětí. Každý metr čtvereční fotovoltaiky dokáže vyrobit v průměru 140 kWh za rok. V těchto cenových relacích pořizovacích nákladů počítejte s tím, že se Vám investice navrátí nejdříve za 10 let. Přitom životnost takového zařízení je zhruba do 20 let.
Mějte také na paměti, že optimální (skutečný) výkon fotovoltaických panelů je nižší, než jaký se uvádí v nabídce prodejců. Realita je trochu zkreslená, neboť panely mají nejvyšší výkon v létě a tehdy spotřeba elektřiny spíš klesá. Česká republika bohužel leží v mírném pásmu a v zimě je výkon panelů výrazně nižší. V zimním období se tak často dostáváme do situace, kdy je nutné využít alespoň částečně připojení do distribuční sítě.