Diagnostika automatickou kresbou

300x250

Jako jedna z alternativních pomocí a prostÅ™edků v naÅ¡em životÄ› nám může posloužit automatická kresba, tedy pÅ™esnÄ›ji diagnostika pomocí automatické kresby. S pomocí této diagnostiky automatické kresby je možné proniknout do hloubky problémů a odhalit vÅ¡emožné příčiny, které bývají obvykle naÅ¡im očím a rozumu skryté. Automatická kresba, kterou se tato diagnostika provádí, je vytvářena samovolným pohybem ruky. Ruku vÄ›doucího človÄ›ka bÄ›hem vytváření automatické kresby vede ochranný andÄ›l, kterého má každý človÄ›k, a který je pÅ™i vytváření diagnostiky automatickou kresbou v blízkosti. Automatickou kresbu je možné vypracovat pro každého človÄ›ka bez rozdílu, a to pomocí komunikace vÄ›doucí osoby s ochranným andÄ›lem.
tužka na papíře

Pro co je diagnostika automatickou kresbou vhodná?

NáslednÄ› se po vykreslení automatické kresby vÄ›doucímu človÄ›ku vypisuje podrobný popis každé diagnostiky problému. Popis diagnostiky automatickou kresbou, který je od vÄ›doucího človÄ›ka takto získáván, je opravdu podrobný, pÅ™esný a důležitý. PÅ™i automatické kresbÄ› vycházejí najevo i ty problémy, které bývají velice hluboko skryté, až v naÅ¡em podvÄ›domí. Tímto způsobem je možné Å™eÅ¡it množství problémů, jako jsou například:
o   potíže se zdravím
o   problémy se vztahy
o   rozličné duÅ¡evní problémy
o   finanční problémy
o   vztahy mezi lidmi a firmou
o   popis nÄ›jakého objektu, jako například domu, nebo i místa
o   problémy jakéhokoliv zvířete
malba do sešitu

Není vůbec žádné omezení v tom, co vÅ¡e je možné pomocí diagnostiky automatickou kresbou Å™eÅ¡it. Je prakticky možné odhalit a určit cokoliv, od rozličných vztahů, až například po různá zamÄ›stnání. S touto diagnostikou automatickou kresbou je možné odhalit i bloky v naší psychice a problémy s nimi spojené. Rovněž je možné určit, jak je Å™eÅ¡it. Pokud je nÄ›kde nÄ›jaký problém, pokaždé se v diagnostice automatickou kresbou ukáže. Jestliže nemáme žádný vztah, vykreslí se v automatické kresbÄ› proč a také, jak to Å™eÅ¡it.

Diagnostika automatickou kresbou
5 (100%)1