Zaujmout puberťáky není nic snadného

Uspořádat Å¡kolní výlet, který bude bavit malé dÄ›ti na nižším stupni základní Å¡koly, to zase až tak těžké není. JistÄ›, má to svá specifika, co se náročnosti programu a délky trasy týče, nicménÄ› malé dÄ›ti na nižším stupni jsou pomÄ›rnÄ› vděčné a zvídavé publikum, které ocení vÅ¡echny vaÅ¡e nápady, aÅ¥ už bude program jakýkoli. OvÅ¡em zkuste pÅ™ipravit program Å¡kolního výletu pro žáky docházející na vyšší stupeň základní Å¡koly! I kdybyste se pÅ™itom sedÅ™eli z kůže, tak pravdÄ›podobnost, že pÅ™itom uspÄ›jete, je téměř mizivá.

školní autobus

Pokud můžeme o malých dÄ›tech říci, že jsou vděčným publikem, tak o starších dÄ›tech můžeme naopak tvrdit, že jsou publikem velice náročným. V tomto období života mají totiž více než dost starostí sami se sebou. Cloumá jimi puberta, a to nejdůležitÄ›jší, co Å™eší je, aby své okolí patÅ™ičnÄ› zaujali, a to jakkoli. A je jim vcelku jedno, zda to bude v souladu se Å¡kolními osnovami či se sluÅ¡ným chováním. V tomto období vidí hlavnÄ› sami sebe, a pÅ™edevším své vrstevníky a vÅ¡echno ostatní už je vedlejší.

Takže učit na vyšším stupni je mnohdy velice náročné. A jeÅ¡tÄ› náročnÄ›jší je tyto dÄ›ti nejen učit, ale zároveň je svým výkladem i zaujmout. A to se netýká pouze výuky ve vnitÅ™ním prostÅ™edí Å¡koly, ale i mimo Å¡kolu. AÅ¥ si pro nÄ› pÅ™ipravíte cokoli, tak si můžete být jisti tím, že příliÅ¡ obdivu nesklidíte. Už tÅ™eba jen proto, že projevit nadÅ¡ení z vaÅ¡eho programu by pro nÄ›které z nich mohlo být svým způsobem ponižující. Takže i pÅ™esto, že váš program bude dobrý, jen málokdo ho ocení.

bublina

OvÅ¡em pokud program tÄ›mto žákům pÅ™ipraví nÄ›kdo druhý, ke komu nemusí nutnÄ› zaujímat negativní postoj, a kdo si bude umÄ›t získat jejich respekt, může to být pro vás nejen výhra, ale také ulehčení celé situace. Jako pedagog totiž nejen nebudete muset vymýšlet a realizovat program vaÅ¡eho Å¡kolního výletu, ale budete se moci také smÄ›le bavit, a tÅ™eba vás tak vaÅ¡e třída uvidí v jiném, lepším svÄ›tle.

Zaujmout puberťáky není nic snadného
3 (60%)1